عرشیا

کد ملک: 397محله 2 خرید و فروشتعداد اتاق: 2مساحت: 94تاریخ: ۶ اسفند ماه
قیمت: 100000000

ولایت ۲

کد ملک: 396محله 4 خرید و فروشتعداد اتاق: -مساحت: 83تاریخ: ۶ اسفند ماه
قیمت: 85000000

امیران ۱

کد ملک: 392شهر پردیسان خرید و فروشتعداد اتاق: 2مساحت: 92تاریخ: ۶ اسفند ماه
قیمت: 97000000

الماس ۱

کد ملک: 387محله 3 خرید و فروشتعداد اتاق: -مساحت: 81تاریخ: ۲۴ بهمن ماه
قیمت: 75000000

بعثت

کد ملک: 383سایت ارتش خرید و فروشتعداد اتاق: 2مساحت: 83تاریخ: ۲۴ بهمن ماه
قیمت: 87000000

در حال بارگذاری..