حافظ ۶

کد ملک: 421محله 2 خرید و فروشتعداد اتاق: 2مساحت: 83تاریخ: ۵ خرداد ماه
قیمت: 90000000

نسیم

کد ملک: 420سایت ارتش خرید و فروشتعداد اتاق: 2مساحت: 105تاریخ: ۵ خرداد ماه
قیمت: 175000000

کسری

کد ملک: 416محله 4 خرید و فروشتعداد اتاق: 2مساحت: 93تاریخ: ۵ خرداد ماه
قیمت: 95000000

ستاره

کد ملک: 414محله 3 خرید و فروشتعداد اتاق: 2مساحت: 85تاریخ: ۲ خرداد ماه
قیمت: 80000000

کوثر۱

کد ملک: 413محله 3 خرید و فروشتعداد اتاق: 2مساحت: 81تاریخ: ۲ خرداد ماه
قیمت: 80000000

در حال بارگذاری..